top of page
Dolorindemo2.png

Við hverju er Dolorin notað?

Dolorin er til meðferðar við vægum til miðlungi miklum verkjum, hálsbólgu (að frátalinni eitlabólgu), og vægum til miðlungi miklum höfuðverk. Virka efnið í Dolorin er paracetamól, sem er þekkt fyrir verkjastillandi og hitalækkandi verkun sína. Auk þess að vera verkjastillandi

Dolorin

Dolorin er fáanlegt í 500 mg töflum og í 20 stk. og 30 stk. pakkningum.

Bendum einnig á Dolorin Junior sem er sérstaklega ætlað börnum.

 

Hvernig nota á Dolorin

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 
 

413116.jpg

Þú færð Dolorin í öllum helstu apótekum

60530-1497526146.png
sitelogo.png
logo-Einfalt.png
logo-1.png
ISLANDSAPOTEK_standandi_lit.jpg

Lesið vandlega upplýsingarnar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

bottom of page