Dolorindemo2.png

Við hverju er Dolorin notað?

Dolorin er til meðferðar við vægum til miðlungi miklum verkjum, hálsbólgu (að frátalinni eitlabólgu), og vægum til miðlungi miklum höfuðverk. Virka efnið í Dolorin er paracetamól, sem er þekkt fyrir verkjastillandi og hitalækkandi verkun sína. Auk þess að vera verkjastillandi

Dolorin

Dolorin er fáanlegt í 500 mg töflum og í 20 stk. og 30 stk. pakkningum.

Bendum einnig á Dolorin Junior sem er sérstaklega ætlað börnum.

 

Hvernig nota á Dolorin

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 
 

413116.jpg

Þú færð Dolorin í öllum helstu apótekum

60530-1497526146.png
sitelogo.png
logo-Einfalt.png
logo-1.png
ISLANDSAPOTEK_standandi_lit.jpg

Lesið vandlega upplýsingarnar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is